2024 – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ

February 9, 2024
idek-eventora.jpg

Παρουσιάσεις Συνέδριου

Live Stream Video

Photo Album

Δελτίο Τύπου

Partner Day ΙδΕΚ: Τέθηκαν οι βάσεις για νέες συνεργασίες μεταξύ ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας

Κρατικοί φορείς, επιχειρηματίες, ερευνητές/τριες και επιστήμονες, αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες, με στόχο την εμπορική αξιοποίηση της Έρευνας και της Καινοτομίας

Τον δρόμο για διασύνδεση της έρευνας με την κυπριακή βιομηχανία με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου της επένδυσης σε Ε&Κ άνοιξε η πρωτοποριακή ημερίδα Partner Day, που διοργάνωσε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Επικεφαλής Επιστήμονα για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με θέμα «Καινοτομία, Συνεργασία, Ανάπτυξη», η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου στο Ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή κρατικών και κυβερνητικών φορέων, επιχειρηματιών, επιστημόνων και ερευνητών/τριών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι κύριες πολιτικές του Κράτους καθώς και οι προοπτικές και οι ευκαιρίες που διανοίγειη Έρευνα και Καινοτομία σε κύριους τομείς της οικονομίας.

Σε χαιρετισμό του, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, κ. Δημήτρης Σκουρίδης, αναφέρθηκε στην ανάγκη για αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται, με στόχο τη δημιουργία μίας σύγχρονης Κύπρου, με μακροπρόθεσμα οφέλη για την οικονομία και τους πολίτες της. «Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η παραγωγή νέας γνώσης και η μετατροπή της σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, κρίνεται ως ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους. Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΙδΕΚ, ως ο εθνικός φορέας για την υποστήριξη και την προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο, κτίζει και εξελίσσει τις δυνατότητες του οικοσυστήματος, προσθέτοντας αξία στην οικονομία και την κοινωνία του τόπου μέσα από μία πλούσια εργαλειοθήκη χρηματοδοτικών προγραμμάτων και υποστηρικτικών υπηρεσιών», υπογράμμισε ο κ. Σκουρίδης. Μάλιστα, όπως εξήγησε, για την περίοδο 2021 – 2027, το Ίδρυμα αναμένεται να διαθέσει πέραν των €150 εκατ. μέσω στοχευμένων επενδύσεων στους πυλώνες της έρευνας, της μεταφοράς γνώσης, της καινοτομίας, της ανάπτυξης υποδομών και της διεθνοποίησης.

Συγχαίροντας τον Επικεφαλής Επιστήμονα και το ΙδΕΚ για την πρωτοβουλία, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ Νικόδημος Δαμιανού, σημείωσε πως οι δαπάνες για έρευνα και καινοτομία αποτελούν επένδυση στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του αναπτυξιακού μοντέλου της Κύπρου. «Μέσω μίας σειράς πολιτικών, μεταρρυθμίσεων, και χρηματοδοτικών προγραμμάτων», ανέφερε ο Υφυπουργός, «στοχεύουμε στη δημιουργία ενός ισχυρού, ενιαίου και αποτελεσματικά διασυνδεδεμένου οικοσυστήματος Ε&Κ. Ενός οικοσυστήματος που να κτίζει στη δυναμική που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, να ενισχύει συνεχώς τις ικανότητές του και να διευρύνει τις δραστηριότητές του, αξιοποιώντας στο μέγιστο τα εργαλεία που τίθενται στη διάθεσή του.». Παράλληλα, αναφέρθηκε στα διευρυμένα κίνητρα που υιοθετεί το κράτος στο πλαίσιο της στρατηγικής για προσέλκυση επενδύσεων και ταλέντου και τα οποία συμβάλλουν καταλυτικά στην αναβάθμιση της θέσης της χώρας ως περιφερειακού κόμβου καινοτομίας και τεχνολογίας.

Εκ μέρους του ΙδΕΚ, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης, ανέλυσε την πρόοδο της Κύπρου, παρουσιάζοντας τις δυνατότητες που διαθέτει και τα οποία την καθιστούν ένα αναδυόμενο κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Παρουσίασε επίσης τα κύρια χρηματοδοτικά προγράμματα και υπηρεσίες του ΙδΕΚ και τον αντίκτυπο που επιφέρουν στην εθνική οικονομία και κοινωνία Ακολούθως, ο Δρ. Φίλιππος Πατσαλής, Εκτελεστικός Διευθυντής της Medicover Genetics (NIPD), αναφέρθηκε στο παράδειγμα της εταιρείας του και ανέδειξε τον ρόλο της καινοτομίας, ως μοχλού ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Παρουσιάσεις Συνέδριου

 • κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης
 • Δρ. Φίλιππος Πατσαλής
κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης
Δρ. Φίλιππος Πατσαλής

Ακολούθησε συζήτηση σε πάνελ για τη σημασία της διασύνδεσης της έρευνας με τη βιομηχανία, στην οποία συμμετείχαν σημαίνουσες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου και του τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι συμμετέχοντες/ουσες τόνισαν την ανάγκη για εντατικοποίηση των συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού κόσμου και του επιχειρείν, με απώτερο σκοπό την αύξηση του αριθμού των εταιρειών που επενδύσουν σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

Κατά το δεύτερο μέρος της ημερίδας, πραγματοποιήθηκαν τέσσερα παράλληλα εργαστήρια με επίκεντρο της θεματικές: 1) ICT-Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 2) Ενέργεια, Πράσινη Ανάπτυξη και Περιβάλλον, 3) Επιστήμες Υγείας και 4) Ναυτιλία και Γαλάζια Οικονομία. Το κάθε εργαστήριο εγκαινιάστηκε με την παρουσίαση των κυβερνητικών πολιτικών, των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που προωθούνται, ενώ ακολούθησαν συζητήσεις με τη συμμετοχή επιχειρηματιών, στελεχών από startups και ερευνητικά / ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και εκπροσώπων από τα Κέντρα Αριστείας.

VIEW

Photo Album

ΙδΕΚ 2024_ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ

VIEW and DOWNLOAD
VIEW

Conference Livestream

ATZENTA

09:15 – 10:45

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

09:15 – 09:30

Χαιρετισμοί

 • κ. Δημήτρης Σκουρίδης, Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία
 • Δρ. Νικόδημος Δαμιανού, Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

09:30 – 09:50

Παρουσίαση «Κύπρος: ένα αναδυόμενο κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας» 

κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης, Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) 

09:50 – 10:05

Παρουσίαση: «Η καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας: η περίπτωση της Medicover Genetics (NIPD)».

Δρ. Φίλιππος Πατσαλής, Εκτελεστικός Διευθυντής

10:05 – 11:00

Συζήτηση πάνελ: «Η σημασία της διασύνδεσης της έρευνας με τη βιομηχανία» 

Συντονιστής: κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης, Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)  

 • Βαλεντίνος Πολυκάρπου, Πρόεδρος Tech Island 
 • Ανδρέας Ευσταθίου, Πρύτανης, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
 • Θεοδώρα Κρασιά-Χριστοφόρου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Μαριάννα Προκόπη-Δημητριάδη, Co-founder & Director, RSL Revolutionary Labs

11:00 – 11:15

COFFEE BREAK

11:20 – 13:00

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • ICT – Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Ενέργεια, Πράσινη Ανάπτυξη και Περιβάλλον
 • Επιστήμες Υγείας
 • Ναυτιλία και Γαλάζια Οικονομία
ICT – Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
11:20 – 11:35

Παρουσίαση κυβερνητικών πολιτικών, μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων

Δρ. Νεόφυτος Παπαδόπουλος, ΓΔ Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής


11:35 – 12:15

Συζήτηση πάνελ

Συντονίστρια: κα Μαριλένα Παρασκευά, Επικεφαλής Τμήματος Λειτουργίας (ΙδΕΚ)

 • Δημήτρης Νησιώτης, Πρόεδρος CITEA
 • Μάριος Καπιρής, Γενικός Διευθυντής, Kyndryl Cyprus
 • Μιχάλης Τυρίμος, CEO & Founder, Capacitor Partners
 • Μάριος Πολυκάρπου, Διευθυντής, Κέντρο Αριστείας Κοίος
 • Ευστάθιος Σταυράκης, Co-Founder, Algolysis
 • Μαρία Τερζή, Co-Founder & CEO, Malloc


12:15 – 13:00

Workshop-ανοικτή συζήτηση / Συναντήσεις B2B

Ενέργεια, Πράσινη Ανάπτυξη και Περιβάλλον
11:20 – 11:35

Παρουσίαση κυβερνητικών πολιτικών, μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων

κ. Χαράλαμπος  Ρούσος, Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας
Δρ. Θεόδουλος
Μεσημέρης,
Αν. Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος                     


11:35 – 12:15

Συζήτηση πάνελ

Συντονιστής: κ. Χρίστος Χαραλάμπους, Επικεφαλής Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής (ΙδΕΚ)

 • Αντωνία Θεοδοσίου, Επίτροπος Περιβάλλοντος
 • Ανδρέας Σταύρου, Βοηθός Διευθυντής ΙΣΜ (Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς) ΑΗΚ
 • Μάριος Αλεξάνδρου, COO & Co-Founder, Energy Intel Group
 • Γιώργος Γεωργίου, Συντονιστής, Κέντρο Αριστείας ΦΑΕΘΩΝ
 • Θεοφύλακτος Αποστόλου, Chief Scientific Officer (CSO)
 • Πάνος Πρωτοπαπάς, Γενικός Διευθυντής, Elysee 


12:15 – 13:00

Workshop-ανοικτή συζήτηση / Συναντήσεις B2B

Επιστήμες Υγείας
11:20 – 11:35

Προκλήσεις στον τομέα της Υγείας: Λύσεις με αξιοποίηση Έρευνας και Καινοτομίας

κα. Ειρήνη Προκοπίου, Επιχειρησιακή Διευθύντρια, ΟΚΥπΥ


Δυνατότητες και Προοπτικές Έρευνας και Καινοτομίας στον Τομέα της Υγείας

κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης, Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)


11:35 – 12:15

Συζήτηση πάνελ

Συντονίστρια: κα Χάρις Αναστασιάδου, Επικεφαλής Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΙδΕΚ)

 • Κωνσταντίνος Ζάμπογλου, Ιατρικός Υποδιευθυντής, Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο
 • Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Αναστασία Κωνσταντινίδου, Μέλος ΔΣ, CCRI
 • Κωνσταντίνος Δέλτας, Διευθυντής, Κέντρο Αριστείας Biobank Cy


12:15 – 13:00

Workshop-ανοικτή συζήτηση / Συναντήσεις B2B

Ναυτιλία και Γαλάζια Οικονομία
11:20 – 11:35

Παρουσίαση κυβερνητικών πολιτικών, μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων

Δρ. Στέλιος Χειμώνας, ΓΔ Υφυπουργείου Ναυτιλίας


11:35 – 12:15

Συζήτηση πάνελ

Συντονίστρια: Δρ. Άννα Μαρία Χριστοφόρου, Λειτουργός Α’ (ΙδΕΚ)

 • Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο
 • Άριστος Φιλής, CEO, KeelX
 • Ζαχαρίας Σιόκουρος, CEO, Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI)
 • Μαριάννα Χαραλάμπους, Υπεύθυνη Κέντρου, Κέντρο Καινοτομίας και Γαλάζιας Οικονομίας – Royal Caribbean International, Δήμος Λεμεσού


12:15 – 13:00

Workshop-ανοικτή συζήτηση / Συναντήσεις B2B